ΔΕΗ ΑΕ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΔΕΗ ΑΕ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Ζητείται Βρεφονηπιοκόμος ή Νηπιαγωγός

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Βρεφονηπιοκόμος ή Νηπιαγωγός

Κιβωτός του Κόσμου – Αιγαίου : Πρόσληψη Παιδαγωγού

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κιβωτός του Κόσμου – Αιγαίου : Πρόσληψη Παιδαγωγού

Ζητείται υπάλληλος Γραφείου από Ασφαλιστική Εταιρία

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται υπάλληλος Γραφείου από Ασφαλιστική Εταιρία

Το κατάστημα Petshop ΚΙΒΩΤΟΣ ζητά υπάλληλο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Το κατάστημα Petshop ΚΙΒΩΤΟΣ ζητά υπάλληλο

Κιβωτός του Κόσμου – Αιγαίου : Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κιβωτός του Κόσμου – Αιγαίου : Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Ζητούνται Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια και Καθαρίστρια από οίκο ευγηρίας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητούνται Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια και Καθαρίστρια από οίκο ευγηρίας

Ζητείται υπάλληλος μηχανικός ή σχεδιαστής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται υπάλληλος μηχανικός ή σχεδιαστής

Ζητείται υπάλληλος για θέση Λογιστηρίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται υπάλληλος για θέση Λογιστηρίου

Ζητείται σιδεράς / ηλεκτροσυγκολλητής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται σιδεράς / ηλεκτροσυγκολλητής

Ζητείται Υπάλληλος Καταστήματος πλήρους απασχόλησης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Υπάλληλος Καταστήματος πλήρους απασχόλησης

Ζητείται καθηγητής/καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται καθηγητής/καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας

Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης