Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2021

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2021

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: Πρόσληψη Ψυχολόγου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: Πρόσληψη Ψυχολόγου

ΕΜΧ: Πρόσληψη στελέχους στη Διεύθυνση Πωλήσεων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΕΜΧ: Πρόσληψη στελέχους στη Διεύθυνση Πωλήσεων

Προκήρυξη για προσλήψεις στο λιμενικό χωρίς Πανελλήνιες

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Προκήρυξη για προσλήψεις στο λιμενικό χωρίς Πανελλήνιες

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2020

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2020

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Ομάδας Εκπαιδευτικών στη Χίο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Ομάδας Εκπαιδευτικών στη Χίο