Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2022

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2022

ΔΕΗ/ΔΕΠΑΝ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΔΕΗ/ΔΕΠΑΝ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΕΜΧ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΕΜΧ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ : Πρόσληψη Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ : Πρόσληψη Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος Χίου: Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Δήμος Χίου: Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες