Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2020

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2020

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Ομάδας Εκπαιδευτικών στη Χίο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο Ομάδας Εκπαιδευτικών στη Χίο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Χίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Χίου

ΕΚΑΒ: Προκήρυξη για 365 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΕΚΑΒ: Προκήρυξη για 365 θέσεις επικουρικού προσωπικού