Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών

  Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών Καθηγήτρια Γαλλικών με 15ετή εμπειρία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων από Α1 Sorbonne DELF έως και C2 Sorbonne DALF. Παράλληλα

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα

  Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα – Καθημερινή μελέτη παιδιών δημοτικού. -Φιλολογικά μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο.   Πλούσιο υποστηρικτικό υλικό με παιδαγωγική στόχευση και επιστημονική πληρότητα,

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα

Ζητείται υπάλληλος από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται υπάλληλος από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων

Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου

Ζητείται Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Ζητείται Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής   Από το κατάστημα Pet Shop ΚΙΒΩΤΟΣ ζητείται Ζωοτέχνης με πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Ζωικής Παραγωγής. Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση.Σταθερή και

Ζητείται Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Μετατροπή θέσης ειδικευομένων ιατρών στο Nοσοκομείο Χίου

  Μετατροπή θέσης ειδικευομένων ιατρών στο Nοσοκομείο Χίου   Σύμφωνα με την Υ7α/50148/08-08-2022 Y.A. απόφαση πουδημοσιεύθηκε στο αριθ.4281/B΄/2022  εγκρίθηκε η μεταφορά /μετατροπή μίας (1) οργανικής

Μετατροπή θέσης ειδικευομένων ιατρών στο Nοσοκομείο Χίου

Ζητείται Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων

Ζητείται άτομο για φροντίδα ηλικιωμένου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται άτομο για φροντίδα ηλικιωμένου