Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φιλόλογος αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη ή/και ιδιαίτερα μαθήματα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Φιλόλογος αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη ή/και ιδιαίτερα μαθήματα

Ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών

Βοηθοί Διάφοροι

Προβολή θέσης εργασίας Εταιρεία ΙΔΙΩΤΗΣ Υπέυθυνος ΕΛΕΝΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Κατηγορία θέσης Βοηθοί Διάφοροι Τίτλος θέσης ΑΝΑΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ) Κωδικός θέσης ΒΟΗΘΔΙΑΦ2223/10.20 Προσόντα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΙΚΙΑΣ

Βοηθοί Διάφοροι