Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                               Χίος    04 – 11 – 2021

Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση διοικητικού προσωπικού

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης,  επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών:

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση αγγλικών προφορικά & γραπτά (επιθυμητές άλλες γλώσσες)
 • Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων και δικτύων προβολής
 • Εμπειρία στη διόρθωση – επιμέλεια κειμένων
 • Υπευθυνότητα, τήρηση προθεσμιών, ακρίβεια και συνέπεια
 • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωση, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

Θα συνεκτιμηθεί η παροχή συστατικών επιστολών (έως 3).

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη Ιδρύματος – αρχειοθέτηση, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και αλληλογραφίας
 • Υποστήριξη μελών της Διοικήσεως
 • Παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων της Διοίκησης
 • Διαχείριση και σύνταξη πρακτικών
 • Διοργάνωση συσκέψεων και εκδηλώσεων
 • Διαχείριση ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Επιμέλεια εκδόσεων
 • Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@mariatsakosfoundation.gr, με θέμα «Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας».

Υποβολή αιτήσεων έως: 15/11/2021

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 82777 και 22710 81970.

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και τις δράσεις του Ιδρύματος μπορείτε να βρείτε :

Στο website μας ,  πατώντας εδώ

Στη σελίδα μας στο Facebook,  πατώντας εδώ

Στο Instagram, πατώντας εδώ