Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                                  Χίος    04 – 02 – 2021

Ζητούνται υπάλληλοι φαρμακείου

 
Το φαρμακείο Pharmaplus  Δ. Τρεμουλιάρη, επί της οδού Ριζαρίου 13,
ζητεί υπαλλήλους για να καλύψουν δύο θέσεις εργασίας.

 

– Βοηθός φαρμακείου – πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)
– Υπεύθυνος αποθήκης – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)

 

Προ-υπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου ή/και του λιανικού εμπορίου είναι απαραίτητη.
Καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης είναι προ-απαιτούμενη.

 

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό στο e-mail – chiospharmacy@gmail.com