Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                           Χίος    14 – 01 – 2022

Ζητείται υπάλληλος για μόνιμη απασχόληση από εμπορικό κατάστημα

 

Εμπορικό κατάστημα ζητάει υπάλληλο για μόνιμη 8ωρη απασχόληση

 

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 • Εξυπηρέτηση πελατών

 • Λήψη και προετοιμασία παραγγελιών

 • Καταγραφή ελλείψεων από ράφι και γέμισμα με προϊόντα από τους αποθηκευτικούς χώρους

 • Έλεγχος για προϊόντα που πρόκειται να λήξουν και απόσυρση αυτών

 • Συσκευασία προϊόντων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο

 • Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής

 • Καθαριότητα στους κύριους και βοηθητικούς χώρους του καταστήματος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πάθος για τη μαγειρική και ιδανικά για τη διεθνή κουζίνα

 • Ιδανικά, αλλά όχι απαραίτητα, εξοικείωση με τα βασικά θεραπευτικά βότανα

 • Προϋπηρεσία σε θέση πωλήτριας / πωλητή λιανικής και επιδεξιότητα στις πωλήσεις

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

 • Διάθεση για μάθηση

 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία

 • Ευχέρεια επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο

 • Συνέπεια και υπευθυνότητα

 • Ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα

 • Όρεξη για δουλειά

Τυπικά προσόντα

 • Απόφοιτη / απόφοιτος Λυκείου – Ανώτερες σπουδές είναι επιθυμητές

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού H/Y (Windows, MS-Office), ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών

 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Παροχές

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων

 • Πλήρης ασφάλιση

 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@baharadiko.gr