Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                                      Χίος    27- 12 – 2021

 

Ζητείται υπάλληλος από την εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΧΙΟΥ ΙΚΕ 

 

Ζητείται υπάλληλος για το Λογιστήριο της εταιρείας στη Χίο, για μόνιμη απασχόληση.

 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail :  info@ermischios.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271040600