Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                             Χίος   24 – 09 – 2021

Ζητείται οδηγός επαγγελματικού οχήματος

Ζητείται  οδηγός επαγγελματικού οχήματος για πλήρη απασχόληση.
Μισθός ικανοποιητικός.

Πληροφορίες στο τηλ. 2271041024