Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                                  Χίος    15 – 04 – 2021

Ζητείται Βοηθός Λογιστή-Υπάλληλος Γραφείου

 

Επιθυμητή η προϋπηρεσία.  Τηλέφωνο επικοινωνίας :  22710-20138

 

Αποστολή βιογραφικών στο email: pasadis1@otenet.gr .