Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                                                           Χίος    10 – 06 – 2021

Ζητείται Βοηθός Λογιστή -Υπάλληλος Γραφείου  για άμεση πρόσληψη σε Τεχνικό Γραφείο

 

Ζητείται για εργασία Βοηθός Λογιστή-Υπάλληλος Γραφείου για άμεση πρόσληψη σε Τεχνικό Γραφείο, με αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Ανάλογη γραφειακή προϋπηρεσία, απαραίτητη κατοχή και χρήση δικύκλου θα εκτιμηθούν.

Πλήρης και αποκλειστική εργασία, ικανοποιητική αμοιβή με διαμόρφωση αναλόγως προσόντων.

Email: technikografeioxios@gmail.com για αποστολή βιογραφικών