Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                    Χίος    24 – 09 – 2021

Εταιρία διανομών αναζητά προσωπικό

 

Εταιρία διανομών αναζητά προσωπικό για την κάλυψη θέσεων εργασίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Πωλητής: προϋπηρεσία επιθυμητή

  2. Οδηγός: προϋπηρεσία και δίπλωμα Γ’ κατηγορίας επιθυμητά

  3. Αποθηκάριος: Απαραίτητη η γνώση Η/Υ , προϋπηρεσία επιθυμητή.  Η επιχείρηση λειτουργεί με μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης

  4. Υπάλληλος Γραφείου: Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και στοιχείων λογιστικής, επιθυμητή η προϋπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ :

E-MAIL: stelioskalargiros@gmail.com

ΤΗΛ.: 2271023115