Προσλήψεις εθνοφυλάκων από το ΥΠΕΘΑ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                   Χίος  21-03-2016
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  
Προσλήψεις στην μονάδα Εθνοφυλακής από το ΥΠΕΘΑ

Με την αριθμ. Φ. 244/2/276918/Σ.477 (ΦΕΚ629/Β΄/09-03-2016) Kοινή Yπουργική Aπόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας προβλέπεται η πρόσληψη κατά το έτος 2016, επτακοσίων σαράντα έξι (746) Εθνοφυλάκων, για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς και καθορίζεται ημερησία αποζημίωση για τους Εθνοφύλακες στα 15 ευρώ.
Η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ από την πρόσληψη των Εθνοφυλάκων θα ανέλθει στα 4,1 εκατ. ευρώ, για το έτος 2016.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα αφορούν τον Έβρο και τα νησιά, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στην οποία εδρεύει η μονάδα Εθνοφυλακής.
Απαραίτητη προυπόθεση θεωρείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η κατοχή λευκού απολυτηρίου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει περάσει στην εφεδρεία, δηλαδή να μην καλείται από καμία άλλη στρατιωτική μονάδα σε περίπτωση επιστράτευσης. Η ηλικία κατά την οποία συμβαίνει αυτό είναι περίπου στα 35 - 40 ετών. 

Η πρόσληψη των εθνοφυλάκων γίνεται, κατόπιν πρόσκλησης, από τις μονάδες που έχουν ανάγκη, με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Έχει προηγηθεί η μετάβαση του ενδιαφερομένου στη μονάδα Εθνοφυλακής της ακριτικής περιοχής στην οποία κατοικεί, προκειμένου να εκφράσει την επιθυμία του για κατάταξη.

Μπορούν να υπάρξουν όμως και εθελοντές εθνοφύλακες που συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις εκπαιδεύσεις και στις εκδηλώσεις της Εθνοφυλακής.


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael