Ιδρυμα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ- ανακοίνωση υποτροφιών


pvaigaiou

 
 
 

Ιδρυμα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ- ανακοίνωση υποτροφιών
 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής», σε εκτέλεση των οριζομένων από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα  Γεωργίου Σίμου-Μιχαήλ & Άννας Σίμου-Θεοδώρου & Αικατερίνης Καρακατσάνη, προκηρύσσει για το ακαδημαικό έτος 2009-2010 τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και σπουδαστές χιακής καταγωγής χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος.  Οι ενδιαφερόμενοι  οφείλουν να αποστείλουν μόνον ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αδελφότητος, Γερανίου 47, ΤΚ 10431, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2009, την αίτησή τους, συνοδευόμενη απαραιτήτως από:
1. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας φορολογικής δήλωσης της οικογένειας του αιτούντος και αντίγραφο εντύπου Ε9 έτους 2005 με τυχόν μεταβολές του ή εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
4. Απολυτήριο Λυκείου για τους πρωτοετείς και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του προηγούμενου έτους για τους φοιτητές υπολοίπων ετών.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα και σε περίπτωση χορήγησης άλλης στο μέλλον, εφόσον επιλέξει αυτήν ότι θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το χορηγηθέν από το Ίδρυμα ποσό. 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των ανωτέρω πιστοποιητικών η αίτησις θα απορρίπτεται.
Πληροφορίες: στα γραφεία του «Κοραή» ΤΗΛ. 210-5243485 και στους κ. Ισίδωρο Πρώιο τηλ. 210-7791247, κ. Γεώργιο Δανιήλ τηλ. 210-3807651.
Αθήνα 19/10/2009
Δια τη Χιακή Αδελφότητα «Ο Κοραής»

Πηγή: " www.chionews.com "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael