ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές


pvaigaiou

 
 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

 
     Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του 2010 τη χορήγηση (55) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμια άλλων χωρών για το ακαδ. έτος 2010 - 2011.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων:

1. Βιολογίας
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακού

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σχολών, για:
Διοίκηση Τομέα Δημόσιας Υγείας,
Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων,
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Οικονομική Περιφερειακή Ανάπτυξη
Αναλογιστικά
Μ.Β.Α.

3. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής για:
Ηλεκτρονική Μάθηση,
Νοήμονα Συστήματα,
Επιχειρηματική Πληροφορική,
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων,
Πληροφορική Επιστημών Ζωής,
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις - Ρομποτική,
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας και
Μηχανική Ιατρική - Ιατρική Τεχνολογία
Κρυπτογραφία - Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δικτύων και
Συστήματα Υπολογιστών

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών,
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακού

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας για:
Ιατρική Φυσική - Ιατρική Τεχνολογία,
Βιοχημεία,
Κλινική Χημεία,
Βιοστατιστική,
Φυσική Περιβάλλοντος,
Χημεία Περιβάλλοντος,
Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Νανοτεχνολογία και Ρομποτική,
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα και
Αναλογιστικά.

6. Ιατρικής για:
Ανοσολογία,
Διαταραχές Ανοσοποιητικού Συστήματος
Καρδιοαγγειακά Νοσήματα
Ογκολογία
Μοριακή Ιατρική - Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική
Ιατρική Γενετική
Ιατρική Φαρμακολογία
Επιστήμες του Εγκεφάλου και του Νου
Επεμβατική Ακτινολογία
Ρομποτική Χειρουργική - Τηλεχειρουργική
Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
Βιοστατιστική
Προληπτική & Κοινωνική Ιατρική
Δημόσια Υγεία
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Φυσιολογία
Επιστήμη της διατροφής και διαιτολογίας

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας για:
Σύγχρονα Δομικά Υλικά & Συστήματα (Ασφάλεια & Υγιεινή Κτιριακού Περιβάλλοντος)
Τεχνολογία Οικοδόμησης
Βιωσιμότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό & Υγιή Κτίρια
Ευφυή Κτίρια & Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Φυσικό Φωτισμό/Αερισμό στην Αρχιτεκτονική
Ακουστική & Αρχιτεκτονική και
Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Αστικό Σχεδιασμό
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό
Προστασία Μνημείων

8. Πολιτικών Μηχανικών για:
Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων
Αντισεισμική Τεχνολογία
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
Γεωτεχνική & Περιβαλλοντική Μηχανική
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μηχανική Μεταφορών
Αποκατάσταση Κατασκευών (Επισκευή - Συντήρηση)
Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών για:
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις,
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Μηχανική Περιβάλλοντος,
Σχεδιασμό Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,
Μηχανική Μεταφορών,
Ακρίβεια Μετρήσεων και Μηχανική Μικροσυστημάτων,

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων για:
Περιβαλλοντική Μηχανική,
Ενέργεια & Περιβάλλον,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών
Νανοτεχνολογία.
Μεταλλουργία Σιδήρου - Χάλυβα

Οι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα αίτηση για υποτροφία για τη λήψη πτυχίου ΜΒΑ.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Η γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν. Η γνώση αυτή να προκύπτει από το πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80 ή 213 ή 550 τουλάχιστον μονάδες, IELTS 6,5 για τις Αγγλόφωνες χώρες, το Superieur III ή Sorbonne II για Γαλλόφωνες χώρες και το Mittelstuffe II με άριστα για Γερμανόφωνες χώρες.
4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η αναφορά Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours, για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1.5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 30 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31.12.1979.
Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν είτε μεταπτυχιακές σπουδές, είτε συγκεκριμένη έρευνα σε Νοσοκομείο ή Ερευνητικό Κέντρο που έχουν εξασφαλίσει θέση.

Σε καμμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο ειδίκευση.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 15 Φεβρουαρίου 2010, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά (όχι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο, εφ' όσον είναι συμπληρωμένες χωρίς καμμία παράλειψη και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα από τη Γραμματεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, 3ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. ή από το Διαδίκτυο στη Δ/νση www.bodossaki.gr.

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael