ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗΣ Προγράμματα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς Επιστήμονες και Φοιτητές


pvaigaiou

 
 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗΣ
Προγράμματα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς Επιστήμονες και Φοιτητές

 
     Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης προκήρυξε το δέκατο έκτο (16ο) ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών υποτροφιών με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2010, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς, μέλη Εθνικών Ακαδημιών, πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη, και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.

Οι κλάδοι που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

- Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Φιλολογία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Θεολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία

- Πολιτική Επιστήμη: Κοινωνιολογία, Διεθνείς Σχέσεις

- Καλές Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Φωτογραφία, Κινηματογράφος

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιστημονική έρευνα, μετεκπαίδευση και καλλιτεχνική δημιουργία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και μόνο για τους κλάδους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατ’ αρχήν στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο αλλογενείς αλλοδαποί. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ειδικά για τις ερευνητικές χορηγίες κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ, έχουν κατ’ εξαίρεση και οι Κύπριοι πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται και κατοικούν μονίμως εκτός Ελλάδος. Κατ’ εξαίρεσιν επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής (από δευτέρας γενεάς και εξής), που φοιτούν σε αλλοδαπά πανεπιστήμια ή εργάζονται και διαμένουν μονίμως στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, οι ερευνητικές χορηγίες των Κατηγοριών ΑΙ και ΑΙΙ αφορούν και σε Έλληνες την καταγωγή ή ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον ακαδημαϊκή επαγγελματική απασχόληση σε πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκού επιπέδου ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Η ως άνω διευκρίνηση αφορά επίσης στους διδασκάλους της ελληνικής γλώσσας και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας (Κατηγορίες Β και Γ), οι οποίοι έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό πτυχίο στην αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος τουλάχιστον από δεκαπενταετίας (15ετίας).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου 2010 (ως απόδειξη εμπρόθεσμης αποστολής λαμβάνεται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου από τη χώρα αποστολής του φακέλλου υποψηφιότητος).

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνον ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ώρες, καθημερινώς 10:00- 15:00. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους με σχετική επιστολή μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς με επιστολή, fax (++30 210 3713013) ή στο e-mail: ffp@onassis.gr, ή στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος www.onassis.gr.

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael