Πρόγραμμα δέκα υποτροφιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


pvaigaiou

 
 
 

  

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                Χίος 14-02-2013
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 


Πρόγραμμα δέκα υποτροφιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

     Η Κυπριακή Δημοκρατία χορηγεί δέκα υποτροφίες για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου σε Έλληνες σπουδαστές, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2013.
     Το συνολικό ύψος των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ είναι €10.250,00.
     Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου χορηγεί τις ακόλουθες κατηγορίες υποτροφιών :
     α) Πέντε (5) Υποτροφίες ύψους μέχρι και € 5.125,00.
     β) Πέντε (5) Υποτροφίες ύψους μέχρι και € 3.416,00.
     Η διάρκεια του Προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αποφοίτων και εργαζομένων επαγγελματιών.
     Τα Προγράμματα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύουν στην παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και τη σύγχρονη φιλοσοφία στη διοίκηση.
     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για να δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να είναι κάτοχοι :
     - Πτυχίου από αναγνωρισμένο Ίδρυμα
     - Καλή ακαδημαϊκή επίδοση και τουλάχιστον τρία (3) έτη επαγγελματικής πείρας
     - Δύο (2) συστατικές επιστολές
     - Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας με πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις TOEFL ή IELTS ή CCE ή ισότιμο, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης τίτλου από πανεπιστήμιο του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αλλική.
     Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου 2013.
     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, τις υποτροφίες και τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.mba.ucy.ac.cy και να  επικοινωνούν απαραιτήτως με το Πανεπιστήμιο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση mba@ucy.ac.cy και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο +357 22893600 με τους υπεύθυνους Καθηγητές του Προγράμματος ΜΒΑ κ.κ. Ανδρέα Σωτηρίου, Ανδρέα Χαρίτου και Γιώργο Χατζηνικολάου.

  Πηγή :  "chiospress.gr"

  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael