Υποτροφίες για σπουδές στην Ιστορία και τη Φιλολογία


pvaigaiou

 
 
 

  

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                Χίος 14-02-2013
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 


Υποτροφίες για σπουδές στην Ιστορία και τη Φιλολογία

Υποτροφίες σε σπουδές φιλολογίας και ιστορίας θα δώσει το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη.
Δύο υποτροφίες σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς της Ελληνικής Φιλολογίας και της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας θα χορηγήσει το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος, να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισότιμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό οκτώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέραν της αίτησης, είναι:
-αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,
-αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών,
-αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος,
-δύο συστατικές,
-κατάλογος δημοσιεύσεων,
-επίσημα διπλώματα αποδεικτικά ξένων γλωσσών και
-βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 6 Ιουνίου 2013, ενώ η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Ιδρύματος (οδός Πολυγνώτου 9 11, Αθήνα 10555).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 3315601 -2.

  Πηγή :  "dimosio.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael