Ίδρυμα Kαρέλια: υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές


pvaigaiou

 
 
 

Ίδρυμα Kαρέλια: υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές

 
     Tο Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια ανακοίνωσε  πρόγραμμα χορηγήσης υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια εξωτερικού.
Μεταπτυχιακές Σπουδές  στην Ελλάδα.

Θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες, ύψους 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδων ευρώ) εκάστη,  για  σπουδές στους  κλάδους:
1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,
2. Βιομηχανική Οικονομική,
3. Ναυτιλιακές Σπουδές,
4. Διοίκηση Επιχειρήσεων,
5. Δημόσια Διοίκηση,
6. Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
7. Business Administration (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο Εξωτερικό

Θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες, ύψους 20.000,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) εκάστη, για  σπουδές στους κλάδους:
1. Regional Economics and Development,
2. Industrial Economics,
3. Shipping, Trade and Finance,
4. Business Administration,
5. Public Administration,
6. Environmental Economics.

Οι   υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ελληνική ιθαγένεια
Ηλικία έως 30 ετών
Πτυχίο  σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό από 8.00/10.00 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια εξωτερικού.
Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
Για σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται γνώση, τουλάχιστον, μίας ξένης γλώσσας (κάτοχος αντίστοιχου πτυχίου).
Για σπουδές στο εξωτερικό απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα Πανεπιστημιακά μαθήματα.
Να μην είναι υπότροφοι άλλου μη κρατικού φορέα. Σε περίπτωση επιλογής τους από το Ίδρυμά, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Βασ. Αμαλίας 32, 4ος όροφος, τηλ.: 210-3318074, Fax: 210-3318075, ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 30/4/2010
 
 
Πηγή: " www.diorismos.gr "
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael