Στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης του ΥΠΕΣΔΑ με αποσπάσεις


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος   23-06-2016
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  

Στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης του ΥΠΕΣΔΑ με αποσπάσεις

  Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της, με αποσπάσεις συνολικά έξι (6) ατόμων - υπαλλήλων (μονίμων ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

  Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι οι εξής:
>  4  ΠΕ Νομικών  –  Κ.Υ. Υποδοχής και Ταυτοποίησης
>  1  ΠΕ Πληροφορικής  –  Κ.Υ. Υποδοχής και Ταυτοποίησης
>  1  ΤΕ  Πληροφορικής  –   Κ.Υ. Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 * Η απόσπαση είναι διετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Υπηρεσίας.
 * Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 * Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις απόσπασης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Αίτηση για την Προκήρυξη 16.1/6034/25-05-2016
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Λ. Συγγρού 83, T.K. 117 45, Αθήνα.

  Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9285106, 210 9285109 και στην ιστοσελίδα: http://firstreception.gov.gr

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 10-07-2016.

                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael