Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία


pvaigaiou

 
 
 

  
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                             Χίος  24-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία προσ 

    
     Τ
ο Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση τωνπαρακάτω, επί θητεία θέσης, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ,
για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ως εξής:
 

α) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Α' Αναισθησιολογίας

β) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής

γ) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας

δ) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ενδοκρινολογίας

ε) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

γ. Για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, η κατοχή τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

δ. Για το βαθμό του Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.


Η προθεμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr    αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 01/07/2019 ώρα 12:00.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

Πηγή: www.xioshosp.gr  

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael