ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 2.909 μόνιμες θέσεις σε δήμους - Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                       Χίος   25-05-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 2.909 μόνιμες θέσεις σε δήμους - Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι "

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

 • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις
  17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - σελ. 322 του ΦΕΚ).  

Για τη Χίο, προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις (Eντοπιότητα)

 • 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών γενικής εμπειρίας με απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος & β) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)

 • 3 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων γενικής εμπειρίας και 2 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων ειδικής εμπειρίας

 • 2 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων γενικής εμπειρίας και 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων ειδικής εμπειρίας, με απαραίτητο πρόσθετο προσόν την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 2 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών γενικής εμπειρίας και 1 θέση ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών ειδικής εμπειρίας, με απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος & β) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)

 • 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής γενικής εμπειρίας, με απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος & β) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/ τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

 • 1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών γενικής εμπειρίας, με απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος & β) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)

 • 4 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών γενικής εμπειρίας και 3 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ειδικής εμπειρίας, με απαραίτητο πρόσθετο προσόν την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 8 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών γενικής εμπειρίας και 8 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών ειδικής εμπειρίας

Πηγή: www.asep.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael