Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών 2020-2021


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    10 - 07 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών ΣπουδώνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών 2020-2021 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» προσκαλεί ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02(ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ06(ΑΓΓΛΙΚΗΣ),  ΠΕ78(ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ),  ΠΕ80(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ),  ΠΕ82(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ)  με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ18.31 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.),  ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ),  ΠΕ(90) (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ως καθηγητές στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2020-21. 

Η Αίτηση υποβάλλεται στην ιστοσελίδα του Eκπαιδευτηρίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@teenschool.gr ΅ε την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης για τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ…..» συμπληρώνοντας αντίστοιχα τον κλάδο του κάθε ενδιαφερομένου/ης, έως και 4/8/2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010
και στο www.teenschool.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝaggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael