ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 3Κ/2019 για μόνιμες θέσεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε)


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  15-04-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 
 

  ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 3Κ/2019 για 76 μόνιμες θέσεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε)


Εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2019 για 76 προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε) και σε 8 φορείς του Δημοσίου.

ΦΟΡΕΑΣ: Σ.ΕΠ.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ : 1

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων: από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 μ. μ.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΦΕΚ10/ΑΣΕΠ/11-04-2019)

Πηγή: www.et.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael