Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Εννέα (9) Υποτροφίες για το έτος 2020 - 2021


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    10 - 07 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:  Εννέα (9) Υποτροφίες για το έτος 2020 - 2021

9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. MEDITERRANEAN COLLEGE

  • ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα), για το α’ έτος σπουδών
  • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους  >60%.
  • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια feesτου Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ

  • Δύο ετήσιες υποτροφίες

3. ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

  • Δύο πλήρεις -ετήσιες- υποτροφίες (στα δίδακτρα)

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

  • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
  • Ειδικά για τα προγράμματα HND, διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις (βαθμολογία έτους > 60%).
  • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα feesτου φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).

III. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1.  Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια.

2.  Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

3.  Η προκήρυξη των υποτροφιών, με όλους τους όρους/προϋποθέσειςκαι τη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων υποτρόφων,θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας, αλλά και να δημοσιοποιείται στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

4. Η δημοσιότητα του θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2020-2021» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν.

5.  Η κοινοποίηση των στοιχείων των υποτρόφων που θα επιλεγούν, αλλά και της λίστας όλων των υποψηφίων, θα πρέπει να γίνει στο e-mail: i.simi@iekalfa.grέως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

6.  Το άτομο που θα ορίσει η Περιφέρεια για τις υποτροφίες, μπορεί να επικοινωνεί με την κα Ιωάννα Σίμη, στο 210-5279595 ή 210-5279550, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2020-2021 - ΟΡΟΙ)aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael