Δήμος Χίου: Προσλήψεις με συμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                       Χίος   25-05-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 Δήμος Χίου: Προσλήψεις με συμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας 

O Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε ατόμων (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι: πέντε (5) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων), οκτώ (8) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Νυχτοφυλάκων), χρονικής διάρκειας σύμβασης έως τρεις (3) μήνες, καθώς και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ και ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB χρονικής διάρκειας σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τους:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.
3) Βεβαίωση οφθαλμίατρου που αποδεικνύει την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου 
(Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ: 2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 25/05/2020 έως και 27/05/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael