Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσληψη προσωπικού ΅ε σύ΅βαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά έξι (6) ατό΅ων για την αντι΅ετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ε΅φάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                   Χίος    30 - 06 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

 


Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσληψη προσωπικού ΅ε σύ΅βαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά έξι (6) ατό΅ων για την αντι΅ετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ε΅φάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 


Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατό΅ων για την αντι΅ετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ε΅φάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου προβλέπεται μια (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Διάρκεια σύμβασης : Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 13-9- 2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεωναπό 30/6/2020  έως  6/7/2020


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν την Ανακοίνωση, την Αίτηση και την Υπευθυνη Δήλωση  ΕΔΩ

 
aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael