Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                   Χίος   07-06-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας
   
     Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ συνολικά τριάντα πέντε 35 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.
Συγκεκριμένα, για το Νομό Χίου:

Υπηρεσία  Ειδικότητα  Διάρκεια   σύμβασης     Αριθμός ατόμων 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος)

ΥΕ Καθαριότητας

 18 μήνες(8ωρη απασχόληση)

 4

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος)

 ΥΕ Καθαριότητας     

18 μήνες(4ωρη απασχόληση)

2 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 01.07.2019 έως 10.07.2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπόψιν κας Ε. Γιακουμάτου Τηλ. επικοινωνίας: 2251036131


Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοi μπορούν να δουν
Ε Δ Ω


Πηγή: www.aegean.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael