Ο.Α.Ε.Δ-ΕΠΑΣ Χίου:Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  30-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 
 

 

 

         Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ σχ.έτους 2019-202    

  Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ σχ.έτουΠροκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων)
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ σχ.έτους 2019-2020
 


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας καλεί όσους ενδιαφέρονται που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν
από
Πέμπτη 30/05/2019 έως Τετάρτη 5/06/2019, 8.00 έως 14.00, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού που επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για το σχολικό έτος 2019-2020.

  Αναλυτικότερα: ΕΠΑ.Σ. ΧΙΟΥ

ΠΕ Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05 Γαλλικής,ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ80 Οικονομίας,

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής,

ΠΕ87.01 Ιατρικής,ΠΕ87.03 Αισθητικής,ΠΕ88.01(Γεωπόνοι

Επιστήμης & Τεχνολογίας

Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

 

ΤΕ Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου

ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη,

ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των),

ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20

Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

 

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση,Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ κύκλου, Εμπειροτεχνίτες,
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85

ΔΕ.04.02 -Μαγειρικής, ΔΕ.04.01-Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη,

ΔΕ01.17 Κομμωτικής

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  Ε Δ Ω


Πηγή: www.oaed.gr    
           

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael