Τμήματα & Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αιγαίου


pvaigaiou

 
 
 

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Τμήματα & Μεταπτυχιακά

Τμήματα Σχολής Επιστημών της Διοίκησης

>>
Κατευθύνσεις σπουδών:
  • Marketing
  • Διοίκηση Τουρισμού
  • Διοίκηση -Οργάνωση Επιχειρήσεων & Νέες Τεχνολογίες
  • Διοίκηση Τουρισμού
  • Επιχειρηματική Οικονομική
>>
>>

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕ.ΔΙ.ΔΕ
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο -ΝΑ.Μ.Ε."
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς"

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

Διεύθυνση:

Μιχάλων 8

Τηλέφωνο:

22710-35000

Φαξ:

22710-35099

URL:

www.chios.aegean.gr

E-mail:

SofB@aegean.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεύθυνση:
Μιχάλειο κτίριο, Μιχάλων 8
Τηλέφωνο:
22710-35000 Τηλεφωνικό Κέντρο
22710-35130 Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
22710-35122 Γραμματεία ΜΒΑ
22710-35322-3 Γραμματεία Μεταπτυχιακού Τουρισμού
Φαξ:
22710-35199
URL:
E-mail:
dba@aegean.gr Γενικές Πληροφορίες
was@aegean.gr Γραμματεία ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό Τουρισμού

Διεύθυνση:
Μιχαήλ Λιβανού 54
Τηλέφωνο:
22710-35322-3 Γραμματεία
Φαξ:
22710-35399
E-mail:
mstath@aegean.gr Γραμματεία Μεταπτυχιακού Τουρισμού

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση:
Κτίριο Κοραή 2Α
Τηλέφωνο:
22710-35200 Τηλεφωνικό Κέντρο
22710-35202 Προϊσταμένη Γραμματείας
22710-35211 Γραμματεία Φοιτητών Προπτυχιακού Τμήματος
22710-35222 Γραμματεία Φοιτητών Μεταπτυχιακού Τμήματος
22710-35212 Ακαδημαϊκή Γραμματεία
Φαξ:
22710-35299
URL:
E-mail:

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Διεύθυνση:
Φωστείνη 31
Τηλέφωνο:
22710-35400 Τηλεφωνικό Κέντρο
22710-35411 Γραμματεία Φοιτητών
22710-35412 Ακαδημαϊκή Γραμματεία
Φαξ:
22710-35499
URL:
www.fme.aegean.gr
E-mail:
fme@aegean.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael