Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: Πρόσληψη Προσωπικού


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                               Χίος  24-04-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

  Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: Πρόσληψη Προσωπικού

    Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, με έδρα τη Χίο, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1)  θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων και στο Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων στη Χίο, με ειδικότητα: Εργοθεραπευτής με τίτλο σπουδών Τ.Ε. (μερικής απασχόλησης)
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και πιθανότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά :
• Αίτηση Υποψηφιότητας
• Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
• Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  Θα συνεκτιμηθούν η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε ΔΑΦ, αισθητηριακή ολοκλήρωση, δομημένη διδασκαλία TEACCΗ, εμπειρία με ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχωσικού τύπου δυσκολίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου (Εγκρεμού 30, Χίος)  καθημερινά 14:00-21:00, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kpechios.gr, με τίτλο: ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΧΙΟΣ), από τη δημοσίευση της παρούσης έως τις 11/05/2018.
Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού &  Εφήβου, καθημερινά 14:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20000 (εσωτερική γραμμή 1 & 3).
Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση &αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael