Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εργοθεραπευτή


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                          Χίος   12-06-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εργοθεραπευτή


Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων στη Χίο, με ειδικότητα:

Εργοθεραπευτής με τίτλο σπουδών Τ.Ε. (πλήρης απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και πιθανότητα ανανέωσης. Η συνεργασία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2020.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Αίτηση Υποψηφιότητας
• Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
• Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής στον Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σύλλογο της ειδικότητας

Θα συνεκτιμηθούν η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε ΔΑΦ, αισθητηριακή ολοκλήρωση, δομημένη διδασκαλία TEACCΗ, εμπειρία με ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχωσικού τύπου δυσκολίες.

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 14:00-21:00 από την δημοσίευση της παρούσης έως τις 18/06/2020,
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
tpe@kpechios.gr,
με Τίτλο : ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.
Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Τμήματος Παιδιών & Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, καθημερινά 14:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20000 (εσωτερική γραμμή 1, Κα Γιαλούση).

Δείτε την Πρόσκληση και την Αίτηση Πρόσληψης  ΕΔΩ


Πηγή: www.kpechios.graggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael