Κατάστημα Κράτησης Χίου:Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτικής με σύμβαση ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

  
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  05-10-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Κατάστημα Κράτησης Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ. προσ 

     Το Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για τη στελέχωση
των Καταστημάτων Κράτησης.
Συγκεκριμένα στο Κατάστημα κράτησης Χίου  μία (1) θέση,ως εξής:

Ειδικότητα: (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής
Διάρκεια σύμβασης : 8 μήνες


   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6/2018 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527, Αθήνα,
Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής,
υπ’ όψιν κου Παναγιώτη Καινούργιου,
(τηλ. επικοινωνίας: 213 -1307033).
 Καταληκτική  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 

η Τετάρτη 10-10-2018 .ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ6/2018


Πηγή: www.diavgeia.gov.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael