ΚΕΕΛΠΝΟ: Πρόσληψη προσωπικού


pvaigaiou

 
 
 


 

   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                              Χίος   06-12-2017
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  

     ΚΚΕΕΚΕΕΛΠΝΟ: Πρόσληψη προσωπικού


     Προκήρυξη θέσεων για τα υποέργα 2, 3 και 5 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS", της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2η ΥΠΕ  Χίος
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
(Επιδημιολογική Επιτήρηση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης)

> 1  Επισκέπτη  Υγείας, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. 

ΚΥΤ Χίου
ΥΠΟΕΡΓΟ 5
(Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης)

> 2 Ιατροί, Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Ψυχιατρικής. Εν ελλείψει αυτών, οι  θέσεις μπορούν να καλυφθούν από Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων.
Εν ελλείψει αυτών, οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από Ιατρούς άνευ Ειδικότητας.

> 1  Μαία, ΤΕ κατηγορίας 

> 1  Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής  (γνώση αραβικών, εν ελλείψει αυτού γνώση φαρσί).

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:    Δευτέρα  18/12/2017  και ώρα 15:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)


Πηγή: www.keelpno.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael