ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ


pvaigaiou

 
 
 

 


 

       Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                              Χίος   02-10-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  
     ΚΚΕΕΚΕΕΛΠΝΟ: Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ


     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS", της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2η ΥΠΕ«ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ,ΚΥΤ Χίου,ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ,ΚΥΤ ΚΩ,ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ»

ΥΠΟΕΡΓΑ 2 & 3
 (Εργαζόμενοι στα ΚΦΠΜ-ΚΥΤ)

Συνολικός αριθμός θέσεων (167)

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4
(Ενδυνάμωση των δημόσιων δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας)

> 1 Ιατρός ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Παιδιατρικής/Νεογνολόγου
> 1 Ιατρός ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Παθολόγου
> 1 Ιατρός ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Γυναικολόγου
> 1 Ιατρός ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Νεφρολόγου
> 1 Ιατρός ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Πνευμονολόγου
> 3 ΠΕ/ΤΕ, Ειδικότητας Νοσηλευτές
> 2 ΤΕ Μαιευτές/Μαίες
> 1 ΠΕ Ψυχολόγου
> 3 ΔΕ Διερμηνέων/Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών
> 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικός Λειτουργός

Εργαζόμενοι στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας «ΕΚΑΒ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4


>7 ΔΕ Διασώστες/Πληρώματος Ασθενοφόρου


Διάρκεια Σύμβασης : Δέκα οκτώ (18) Μήνες και δυνατότητα παράτασης (6) μηνών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων


Δευτέρα 15/10/2018  και ώρα 15:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πηγή: www.keelpno.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael