Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Έργου με Πολιτικό Μηχανικό


pvaigaiou

 
 
 

 


 

   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                              Χίος   19-12-2017
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

  

     ΚΚΕΕΕ.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε ΟΤΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Έργου με Πολιτικό Μηχανικό


     Η  Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μίσθωσης Έργου με Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Τ.Ε Πολιτικοί Μηχανικοί οι οποίες θα εξεταστούν στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ στην οδό Λάδης 1,      Τ.Κ.: 82132, μέχρι  την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την Αίτηση Υποψηφιότητας, Υπεύθυνη Δήλωση και Βιογραφικό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να δούν  ΕΔΩ


Πηγή:http://leaderchios.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael