ΕΛΤΑ Α.Ε.: Πρόσληψη προσωπικού, ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                 Χίος  14-02-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

  ΕΛΤΑ Α.Ε.: Πρόσληψη προσωπικού, ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (64) ατόμων 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης (πλήρους απασχόλησης) και συγκεκριμένα τριάντα οχτώ (38) Δ.Ε. Διανομέων, τεσσάρων (4) Δ.Ε Οδηγών, είκοσι δύο (22) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και  Χίου.
Από τις παραπάνω θέσεις  (6) αφορούν το Νομό Χίου.

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
 Μονάδα Διανομής Χίου  ΔΕ Διανομέων  3
 Μονάδα Διανομής Χίου  ΔΕ Οδηγών (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  1
 Κ.Κ.Χίου  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  1
 Ταχ.Κατ/μα Ψαρών  ΔΕ Διανομέων  1

 Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 20/02/2018 έως και 01/03/2018 
 στη διεύθυνση:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. – Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (για την Ανακοίνωση
ΣΟΧ 13 /2018), Υπόψιν κ. Όλγας Συμεώνογλου, τηλ. 210-4146106 και 210-4146141)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπ΄αριθμ.ΣΟΧ13/2018 Ανακοίνωση, τη διαδικασία υποβολής Αίτησης  και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν
 ΕΔΩ


Πηγή: www.asep.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael