Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη (3) ατόμων TΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.


pvaigaiou

 
 
 

 
 

   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                             Χίος  13-04-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη (3) ατόμων TΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  προκηρύσσει την πρόσληψη (3) τρίων ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ( Λίθου) του έργου "Συντήρηση Μαρμαροθετημένων Δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου" που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας
 Διάρκεια Σύμβασης:  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τρείς (3) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 11/04/2018  έως 17/04/2018
στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπόψη κας Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. Επικοινωνίας :22710 – 44238,22710 – 44738,22710 – 44650. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


Πηγή:www.culture.gr  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael