Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                             Χίος  06-08-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου,που εδρεύει στο Δήμο Χίου.

Διάρκεια Σύμβασης:  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δέκα οκτώ (18) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
από 31/08/2018  έως 10/09/2018
στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Τ.Κ. 82131– Χίος, υπόψη κας Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. Επικοινωνίας :22710–44238,22710– 44650). 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πηγή:www.culture.gr  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael