ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                          Χίος   12-06-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου προκηρύσσει την  πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Διενέργεια ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη της Χίου», που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την ΕΦΑ Χίου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2020, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Κλασική Αρχαιολογία                       
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  μία (1) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Πόλη Χίου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε ανασκαφικές εργασίες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: τρεις (3)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Πόλη Χίου


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efachi@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος - Κάστρο, Τ.Κ 82131 Χίος, υπόψη κ. Καλλιόπης Παντελάρα (τηλ. επικοινωνίας: (22710) 44238, 44738, 44650 Fax: (22710) 44739),
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (από 04/06/2020 έως 15/06/2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael