Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης) με συμβάσεις ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  18-12-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου (ΕΦ.Α.Χ.)  που εδρεύει στη Χίο. 

Υπηρεσία Τόπος
απασχόλησης
Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Βυζαντινό Μουσείο Χίου ΔΕ
Φύλαξης -
Πληροφόρησης
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων 
1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου  ΔΕ
Φύλαξης -
Πληροφόρησης
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων 

  Διάρκεια  Σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 28/12/2018  έως 07/01/2019
στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπόψη κας Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. Επικοινωνίας : 22710 – 44238, 22710 – 44738, 22710 – 44650). 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πηγή:www.culture.gr 

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael