Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  17-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου (ΕΦ.Α.Χ.)  που εδρεύει στη Χίο. 

Υπηρεσία Τόπος
απασχόλησης
Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Βυζαντινό Μουσείο Χίου ΔΕ
Φύλαξης -
Πληροφόρησης
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων 
1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου  ΔΕ
Φύλαξης -
Πληροφόρησης
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων 

  Διάρκεια  Σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης έως 31-12-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 24/05/2019  έως 03/06/2019
στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπόψη κας Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. Επικοινωνίας : 22710 – 44238, 22710 – 44738, 22710 – 44650). 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πηγή:www.culture.gr 

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael