Δήμος Οινουσσών: Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                 Χίος  01-10-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Δήμος Οινουσσών:Πρόσληψη 4 ατόμων,με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ      

    
    
Ο Δήμος Οινουσσών ανακοινώνει  την πρόσληψη  τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
Διάρκεια Σύμβασης
:  οκτώ 8  μήνες

Η
υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών
θα γίνεται στο Δήμο Οινουσσών,Τ.Κ 82101 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Ν.Χίου,

στη Υπηρεσία Προσωπικού,υπόψη κας Καλλιόπης Χιώτη (Τηλ.Επικοινωνίας : 2271351313)

από την 01 Οκτωμβρίου 2018 έως  και 10 Οκτωβρίου 2018


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.  ΣΟΧ 1/2018 , τη διαδικασία υποβολής Αίτησης  και το έντυπο Αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν ΕΔΩ


Πηγή: www.diavgeia.gov.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael