ΚΕΕ Ν. Χίου -Προγράμματα


pvaigaiou

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Ν.Χίου


Η Γενική γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει και δημιουργεί δομές «Δια Βίου Μάθησης» , οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε ενήλικες.

Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της στρατηγικής ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε). Τη λειτουργία των ΚΕΕ διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το έργο «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΚΕΕ Νομού Χίου ξεκίνησε τη λειτουργία τον Αύγουστο του 2005. Τα προγράμματα του ΚΕΕ απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Νομού μας και τους παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να ενισχύσουν την προοπτική της κοινωνικής και ατομικής τους εξέλιξης και αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας συστηματοποιείται από το νόμο 3369/06-07-05, ο οποίος και προσδιορίζει επακριβώς τους φορείς, τις δομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Σύμφωνα με το νόμο, η παρακολούθηση των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης, αναλόγως της διάρκειάς τους οδηγεί στην απόκτηση των εξής πιστοποιητικών:
α) Μέχρι 75 ώρες σε “Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης”
β) Μέχρι 250 ώρες σε “Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης”

Για περισσότερες πληροφορίες -ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Κ.Ε.Ε. Ν. Χίου: Μιχ. Λιβανού 25, 82100 Χίος, τηλ./fax 22710 - 81615, e-mail: keechiou@otenet.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΕ N. XIOY 2008-2009

ΚΩΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

121 Ελληνική Γλώσσα Ι -Γενικός Πληθυσμός (25 Ω)
122 Ελληνική Γλώσσα ΙΙ -Γενικός Πληθυσμός (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 121 πρόγραμμα
123 Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ -Γενικός Πληθυσμός (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 122 πρόγραμμα
13 Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (50 Ω)
14 Τοπική Ιστορία (25 Ω)

ΚΩΔ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

100 Αγγλική Γλώσσα I (50 Ω)
101 Αγγλική Γλώσσα II (50 Ω)
16 Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω)
17 Αγγλικά στον Τουρισμό (25 Ω)
102 Γαλλική Γλώσσα I (50 Ω)
103 Γαλλική Γλώσσα II (50 Ω)
19 Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω)
20 Γαλλικά στον Τουρισμό (25 Ω)

104

Γερμανική Γλώσσα I (50 Ω)

105

Γερμανική Γλώσσα II (50 Ω)

22

Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω)
23 Γερμανικά στον Τουρισμό (25 Ω)

106

Ιταλική Γλώσσα I (50 Ω)

107

Ιταλική Γλώσσα II (50 Ω)

108

Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω)
109 Ιταλικά στον Τουρισμό (25 Ω)

24

Συνοπτική Ιστορίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 Ω)

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -ΠΕΡΙΦ/ΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

110 Διαχείριση και Προστασία περιβάλλοντος (50 Ω)
111 Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του (25 Ω)
112 Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα (25 Ω)
113 Οι Ακτινοβολίες και η Επίδρασή τους στον Άνθρωπο (25 Ω)
114 Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη (25 Ω)
115 Βιώσιμη Ανάπτυξη (25 Ω)
116 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (25 Ω)
117 Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων (25 Ω)

124

Τουρισμός (50 Ω)

125

Περιβάλλον -Οικολογία (25 Ω)

126

Περιφερειακή Ανάπτυξη (75 Ω)

ΚΩΔ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

25 Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή (50 Ω)
26 Μαθηματικά της Αγοράς (25 Ω)
87 Στατιστική Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και την οικονομία (50 Ω)

ΚΩΔ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

30 Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (50 Ω)
31 Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω)
32 Πληροφορική IV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω)
33 Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 32 πρόγραμμα
34 Πληροφορική VI: Δυναμικές εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού (25Ω). Προαπαιτούμενο το 32 και 33 πρόγραμμα

ΚΩΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

35 Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας (25 Ω)
37 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 Ω)
38 Μάρκετινγκ (25 Ω)
35 Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας (25 Ω)

39

Χρηματοοικονομική - Λογιστική (50 Ω)
40 Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις (25 Ω)
130 Κοινωνική οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (125 Ω)
135 Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας (100 Ω)

ΚΩΔ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

41 Βασικοί Θεσμοί Ελληνικής Πολιτείας & Ευρωπαϊκής Ένωσης (50Ω)
42 Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)
43 Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)
44 Δημιουργική Σκέψη. Παραγωγή Καινοτόμων & Πρωτότυπων Ιδεών (25Ω)
45 Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Νοικοκυριού (25 Ω)
46 Σωματική και Ψυχική Υγεία (25Ω)
47 Διατροφή (25 Ω)
127 Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Χώρο εργασίας (100Ω)
128 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (75Ω)

ΚΩΔ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

49 Ιστορία της Τέχνης (50 Ω)
50 Θέατρο – Θεατρική Παιδεία (50 Ω)
52 Ελληνική Μουσική (25 Ω)
53 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός (25)
55 Φωτογραφία (25 Ω)
118 Κινηματογράφος (25 Ω)
129 Εικαστικά: Θεωρητική προσέγγιση Τεχνών και Τεχνοτροποιών (25 Ω)
58 Μουσεία (25 Ω)
59 Πολιτιστικός Τουρισμός – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (25 Ω)
60 Βιβλία – Βιβλιοθήκες (25 Ω)
63 Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας (25 Ω)
61 Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες (50 Ω)
62 Ψυχαγωγία & Ενημέρωση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών (25 Ω)

ΚΩΔ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

133 Ταξίδι στη Γλώσσα I (Εκπαίδευση Τσιγγάνων) (50Ω)
134 Ταξίδι στη Γλώσσα II (Εκπαίδευση Τσιγγάνων) (50 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 133
66 Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 Ω)
67 Συμβουλευτική Κρατουμένων (50 Ω)
68 Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο (50 Ω)
131 Εγώ, Εσύ, Εμείς I (Γλωσσική Εκπαίδευση Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης) (50 Ω)
132 Εγώ, Εσύ, Εμείς II (Γλωσσική Εκπαίδευση Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης) (50 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 131
136 Μέσα στις λέξεις I (Γλωσσική Εκπαίδευση Αλλοδαπών στις Φυλακές) (50Ω)
137 Μέσα στις λέξεις II (Γλωσσική Εκπαίδευση Αλλοδαπών στις Φυλακές) (50Ω)

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael