Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών -Προγράμματα


pvaigaiou

 
 
 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες II"

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες II" έχει σχεδιαστεί και εποπτεύται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2. Γ) και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους Μετανάστες ανεξαρτήτως εθνικότητας, σε συζύγους Ελλήνων/ίδων πολιτών καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
  • Η αποτελεσματική λειτουργία των Μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή της χώρας
  • Η ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους
  • Η καταπολέμηση του αποκλεισμού τους από τις εν γένει κοινωνικές δραστηριότητες
  • Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για όσους το επιθυμούν
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δομημένο σε τέσσερα επίπεδα μάθησης. Τα τρία πρώτα επίπεδα έχουν διάρκεια 100 ώρες, ενώ το τέταρτο έχει διάρκεια 125 ώρες. Στα τμήματα μάθησης εντάσσονται εκπαιδευόμενοι μετά από σχετική αίτησή τους. Τα μαθήματα και τα βιβλία παρέχονται δωρεάν.

Το Φεβρουάριο του 2007 ξεκίνησε στο Ν. Χίου το πρώτο τμήμα "Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες II", το οποίο λειτουργεί με επιτυχία μέχρι σήμερα. Νέα τμήματα θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο του 2007 με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 18 ενδιαφερόμενοι σε κάθε επίπεδο μάθησης.

Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στα γραφεία του Κ.Ε.Ε. Ν. Χίου: Εκθεσιακό Κέντρο "Γ. Καλουτάς", Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος, Χίος τκ: 82100, τηλ./fax: 22710-81615, καθημερινά 10:00 - 18:00, e-mail: keechiou@otenet.gr (Υπεύθυνος Προγράμματος: Αρακάς Νικόλαος).

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael