Αποτελέσματα Προκηρύξεων


pvaigaiou

 
 
 

Αποτελέσματα Προκηρύξεων

· Οριστικά Αποτελέσματα για την 6Κ/2007 - Θέσεις ΔΕ (Τρ 31/3/2009)
· Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1Κ/2008 - Θέσεις ΔΕ του ΑΣΕΠ (Πε 5/3/2009)
· Οριστικά Αποτελέσματα για την 6Κ/2007 - Θέσεις ΤΕ (Πα 6/2/2009)
· Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 7Κ/2008) του ΑΣΕΠ (Πα 9/1/2009)
· Αποτελέσματα Πλήρωσης θέσης στο Κέντρο Πρόληψης Χίου (Πε 27/11/2008)
· Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων που αφορούν την Προκήρυξη 3Κ/2008 - Θέσεις ΔΕ του ΑΣΕΠ (Δε 24/11/2008)
· Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 7Κ/2007 - Θέσεις ΠΕ του ΑΣΕΠ (Πε 13/11/2008)
· Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων που αφορούν την 3Κ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Πε 13/11/2008)
· Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων που αφορούν την 5Κ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Δε 20/10/2008)
· Έκδοση Οριστικών Αποτελεμάτων που αφορούν την 7Κ/2007 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Δε 20/10/2008)
· Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων που αφορούν την Προκήρυξη 2Κ/2008 (Δε 20/10/2008)
· Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων που αφορούν την αριθμ. 3Κ/2007 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Πα 3/10/2008)
· Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων που αφορούν την 1Κ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Πα 3/10/2008)
· Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων που αφορούν την 7Κ/2007 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Πα 3/10/2008)
· Αποτελέσματα διαγωνισμού Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (Δε 22/9/2008)
· Έκδοση Οριστικών Αποτελεμάτων που αφορούν την 3Κ/2007 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Πε 11/9/2008)
· Έκδοση Οριστικών Αποτελεμάτων που αφορούν την 1Ε/2007 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Τε 10/9/2008)
· Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων που αφορούν την προκήρυξη 2Γ/2007 (Τε 30/7/2008)
· Αποτελέσματα προκήρυξης του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. "Αποκατάσταση - Ανάδειξη του Μεσαιωνικού Οικισμού Αναβάτου Χίου. (Πε 19/6/2008)
· Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων που αφορούν την 1/634Μ/2007 Προκήρυξη του Δήμου Μαστιχοχωρίων (Τε 18/6/2008)
· Αλφαβητικοί Πίνακες βαθμολογίας ΠΕ1 Αερολιμενικών και ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Β΄ Στάδιο - Προκήρυξης 2Γ/2007). (Τρ 17/6/2008)
· Οριστικοί πίνακες Κατάταξης και Διοριστέων υποψηφίων, της Προκήρυξης 1/119Μ/2007 μετά και την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας που κατατέθηκαν στον Α.Σ.Ε.Π. (Πα 6/6/2008)
· Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων και Διοριστέων που αφορούν την Προκήρυξη αριθμ. 1/668Μ/2007 του Δήμου Ψαρών (Πε 15/5/2008)
· Νέοι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων που αφορούν την 1/388Μ/2007 Προκήρυξη του Λιμενικού Ταμείου Χίου (Τε 30/4/2008)
· Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων που αφορούν την 1/388Μ/2007 Προκήρυξη του Λιμενικού Ταμείου Χίου (Τρ 8/4/2008)
· Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων και Διοριστέων για τον κλάδο ΠΕ Ιχθυολόγων που αφορά την προκήρυξη 1/119Μ/2007 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου (Δε 25/2/2008)
· Πίνακες αποκλειομένων Υποψηφίων για την προκύρηξη 2Γ/2007 (ΦΕΚ 462/30-11-2007) για την πλήρωση θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Πα 22/2/2008)
· Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1/119Μ/2007 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου (Πα 25/1/2008)
· Πίνακες αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 2/116Μ/2007 πλήρωσης οργανικής θέσεως ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με σειρά προτεραιότητας στη Ν.Α.Χίου, με έδρα τη Χίο (Τρ 18/12/2007)
· Πίνακες Αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 1/119Μ/2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Ν.Α. Χίου, με έδρα τη Χίο. (Πα 28/9/2007)

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael