ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας - ΣΟΧ 3/2018


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                    Χίος  17-04-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΔΕΗ Α.Ε.
: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας - ΣΟΧ 3/2018


    
 Η  ΔΕΗ Α.Ε. ανιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Ηνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ).

Από τις ανωτέρω θέσεις δύο (2) αφορούν την ΔΠΝΕ /Κατάστημα Πωλήσεων Χίου:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου
(Διοικητικού Οικονομικού)
 8 μήνες 1
ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου
(Διοικητικού Γραμματέα)
8 μήνες 1


ΔΕΗ ΧΙΟΥ  - Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 Υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδια: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 - 44362).


Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 17.4.2018 έως και 26.4.2018


Για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3-2018 ΓΔΕ ΔΠΝΕ, το  Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ6, το Παράρτημα ΣΟΧ 30-3-2017 και το Ειδικό Παράρτημα Η/Υ     
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν 
ΕΔΩ


Πηγή: www.dei.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael