ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                            Χίος    16 - 06 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

 


ΔΕΗ Α.Ε. : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων 


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων,
της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής
και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια.

Για το Κατάστημα Πωλήσεων Χίου 
προβλέπεται μια (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασής 8 μήνες


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr  
από 16.06.2020 έως και 25.06.2020.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εδώ
την
  Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020  το Έντυπο Αίτησης το Παράρτημα καθώς και το Παράρτημα H/Y


Πηγή: 
https://www.dei.gr/

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael