ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                           Χίος  06-12-2017
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΔΕΗ Α.Ε.
: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών


    
    Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε. ανιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Ηνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου.

Από τις ανωτέρω θέσεις επτά (7) αφορούν τον ΑΣΠ Χίου:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 8 μήνες 4
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 1
ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος 8 μήνες 1
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 8 μήνες 1

 
Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή ΛΕΥΚΩΝΙΑ Δήμου Αγίου Μηνά, Τ.Κ.: 82100, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ Μιχαήλ, τηλ.: 22710-44515.


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 14/12/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2017

Για το Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα και Ειδικό Παράρτημα Η/Υ  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν  ΕΔΩΠηγή: www.dei.gr
aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael